Reflecteren

ONTWIKKEL EEN REËEL ZELFBEELD

"benoemen waarom je doet wat je doet"

"wat gaat goed en waar wil je aan werken"

"laten zien wat er geleerd is"

"feedback vragen en geven"

"werk nakijken en beoordelen"

"eigen ontwikkeling presenteren"